Fanekommando

Fem frivillige fra Albertslund er medlemmer af Beredskabsforbundets Fanekommando, der har til opgave at stå som æresvagter ved blandt andet kirkelige handlinger med videre.
De 5 frivillige er uddannet i eksercits og brug og omgang med faner, og træner dette en gang om måneden sammen med Hjemmeværnets Eksercitskommando Rosenborg.

Fanevagt i Holmens Kirke

Fanevagt i Holmens Kirke

Kreds Albertslund-Brøndby har i forbindelse med dette arbejde, fået deres egen fane udleveret af Danmarks-Samfundet. Fanen blev overrakt ved en højtidelighed i Holmens Kirke, på Valdemarsdag den 15. Juni 2013, af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth, hvorefter man gik i optog fra kirken til Rosenborg Slot.

Opgaver:

  • Fanekommando ved Flagdagen for Danmarks Udsendte
  • Fanekommando på Valdemarsdag i Holmens Kirke
  • Æresvagter ved mindehøjtidelighed for Faldne Brandfolk i forbindelse med uddelingen af Den Danske Redningsberedskabspris
  • Fanekommando ved Beredskabsforbundets Landsrådsmøde i Nyborg

Desuden stiller fanekommandoen op til private kirkelige højtideligheder som eksempelvis bryllupper, begravelser og lignende.

Kredsen har fået broderet kommunens mærke på fanen

Kredsen har fået broderet kommunens mærke på fanen