Om os

Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby er en frivillig forening med omkring 30 aktive frivillige, der arbejder med brand- og ulykkesforebyggelse, blandt andet gennem Robust Borger uddannelse, samt afholdelse af planlagte brand- og førstehjælpsvagter.

Beredskabsforbundets slogan er “Når hjælp er en æressag” og det er et slogan vi lever efter. Ingen opgaver er for stor, ingen opgave er for lille og ingen opgave er for abstrakt.

Vi sætter stor pris på at vi har det godt sammen, at vi kan hygge os og have det sjovt, men også at vi kan handle professionelt og hurtigt når det er nødvendigt.
En fast tradition er eksempelvis at vi alle giver hånd og ser hinanden i øjnene, HVER gang vi mødes. På den måde får man sagt ordenligt goddag og vi får mulighed for at se hvis nogen har en lidt dårlig dag, der skal tages hånd om. Vi passer nemlig på hinanden, ligesom vi passer på befolkningen.

Kredsen har en kredsledelsen bestående af 7 medlemmer.
Kredsleder, Leon Baggers
Vicekredsleder, Peter Linnebjerg Larsen
Vicekredsleder, Dan Gjern Schneider
Kasserer, Sune Schønnemann
Kredsledelsesmedlem, Lone Mikkelsen
Kredsledelsesmedlem, Mette Nielsen
Kredsledelsesmedlem, Karina Baggers
Derudover har kredsen 2 eksterne revisorer fra Beredskabsforbundet.

Der afholdes kredsårsmøde (Generalforsamling) hvert år i februar og alle ledere udpeges for 2 år af gangen. Kredslederen og vicekredslederen er på valg på skift af hinanden.