Forside

Kriseberedskabet i Albertslund er en frivillig organisation underlagt Albertslund Kommune. De frivillige er selvstyrende og er medlemmer af Beredskabsforbundet.

Kriseberedskabet har en række specifikke beredskabsmæssige opgaver man er kontraktuelt forpligtet til at løse for kommunen, men løser desuden også andre relevante opgaver som eksempelvis brandvagter, førstehjælpsvagter og færdselsregulering ved større arrangementer mv.

Kom og besøg os!
Vil du gerne høre mere om hvordan det er at være frivillig i beredskabet, så kan du komme og besøge os på vores uddannelsesaftener. Se mere under “kom med” i menuen.

Kom på GRATIS kursus!
Kriseberedskabet i Albertslund og Beredskabsforbundet tilbyder DIG et gratis kursus i forebyggelse af ulykker.
Læs mere om kurset her