Historie

Herunder en kronologisk liste over de skelsættende begivenheder i vores beredskab. De nyeste er øverst. Siden opdateres en gang årligt, efter vores årsmøde i 1. kvartal.

2021

Endnu et år præget af corona.. Sommeren giver dog lidt opgaver, både nye og gamle, så vi har ikke lagt helt stille. Det har været svært at gennemføre undervisning i vinterhalvåret, men vi har til en vis grad gjort brug af Sundhedshuset, hvor vi har kunne dele os ud på mange kvadratmeter.

2021 var også året hvor vi sagde farvel og tak til Leon Baggers som kredsleder. Vicekredsleder Dan Schneider blev kredsleder.

2020
Coronaen rammer os hårdt, som den gør alle andre. I 2020 går vi glip af opgaver i Ballerup Super Arena, på Albertslund Stadion og til Børnefestugen. Vi løser dog enkelte opgaver for kommunen og får vedligeholdt de mest kritiske dele af vores uddannelse.

2019
Sune Schønnemann vælger ikke at genopstille som kredsleder. Leon Baggers stiller op og bliver valgt. Ny 2. Vicekredsleder bliver Dan Gjern Schneider.
Karina Baggers stopper som kasserer og Sune Schønnemann bliver valgt.
I forbindelse med Dannebrogs 800 års jubilæum, tildeler Danmarks-Samfundet et særligt Fanebånd til kredsens fane.

2018
Som følge af kredsens noget større dækningsområde og en stor ordretilgang, har Beredskabsforbundets Landsledelse efter ansøgning fra kredsen, godkendt at vi nu kan få en ekstra vicekredsleder.
Leon Baggers bliver således udnævnt 2. Vicekredsleder på årsmødet i Februar.

2017
I 2017 bliver Kreds Albertslund-Brøndby og Kreds Vestegnen slået sammen til Kreds Albertslund-Brøndby. Der er således nu én samlet kreds der dækker Albertslund, Glostrup, Brøndby, Rødovre og Hvidovre kommuner.
Sune Schønnemann og Peter Linnebjerg Larsen fortsætter som henholdsvis kreds- og vicekredsleder.

I 2017 får kredsen en bevilling på over 100.000 kroner af Trygfonden til indkøb af en UTV.

2016
I sommeren 2016 fik vi en ny bolig. Bakkehuset i Kongsholmparken har stået tomt i en længere periode og kommunen har i et par år søgt efter at gøre huset til et foreningshus. Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby har nu fået råderet over huset, men deler det glædeligt med de andre foreninger der bruger Kongsholmparken.

Sune Schønnemann bliver valgt som kredsleder og Peter Linnebjerg Larsen bliver valgt som vicekredsleder.

1. Januar bliver Hovedstadens Beredskab en realitet. Nogle af vores frivillige vælger kun at være frivillige i det nye brandvæsen, nogen vælger kun at være frivillige i Beredskabsforbundet og enkelte melder sig helt ud.
De akutte opgaver overgår til Hovedstadens Beredskab, og Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby fokuserer nu alene på planlagt arrangementer, så som førstehjælps-, brand- og reguleringsopgaver, samt undervisning i Robust Borger.

I 2016 fik vi også bevilliget et oppusteligt behandlingstelt af Trygfonden.

2015
Jeannette Nauta-Ridderstrøm bliver valgt som kredsleder.
Vores kontrakter med kommunen bliver opsagt per 31. December, da det er politisk besluttet af de 87 brandvæsner på landsplan, skal slås sammen til max 20, efter samme model som kommunalreformen.
1. Januar 2015 starter Brøndby Kommune et frivilligt beredskab. De frivillige bliver organiseret i Beredskabsforbundet i samme kreds som Albertslund. Kredsen skifter navn til Beredskabsforbundet Kreds Albertslund-Brøndby og de frivillige hjælper på tværs at kommunegrænsen.

2014
Da kommunens budget for 2014 bliver offentliggjort er der en post, der glæder os alle meget. “Kriseberedskabet” er kommet på kommunens budget med en fast årlig bevilling.
Samme år bliver Sune Schønnemann valgt som vicekredsleder.

2013
De frivillige får deres “egen” bil. Beredskabskontoret på kommunen har fundet penge til en personvogn – En tidligere indsatsledervogn fra Odsherred Brandvæsen. Bilen bliver udstyret med nyt udrykningsblik (Suppleret så der både er gule og blå blink), får 112-radio til alarmcentralen og får vognnummer Glostrup F9.
Vi fik også vores egen fane dette år.

2012
De frivillige får deres egen kreds. Beredskabsforbundet Kreds Albertslund bliver stiftet den 19. Juni 2012. Sanne Seloy bliver kredsleder og John Kristensen bliver vicekredsleder.
2012 var også året, hvor vi vandt prisen for at være den kreds på landsplan der har afholdt flest forebyggelseskurser.

2010
Efter flere års forarbejde fik Beredskabschef Peter Seloy i Albertslund Kommune lov til at oprette et frivilligt beredskab. Kriseberedskabet var en realitet. Opgaverne var primært oprettelse af humanitære støttecentre, støtte til krisestaben og nødbrandvæsen.
De frivillige blev organiseret under Beredskabsforbundet Kreds Vestegnen.

1997
Frivillige fra Civilforsvarsafsnit Vestegnen udsendes til Polen ifm pumpeopgaver.

1996
De forskellige sektorere under Civilforsvaret for Storkøbenhavn nedlægges og der dannes nye områder. Albertslund Kommune er nu del af Afsnit Vestegnen, sammen med Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. De fleste frivillige kommer fra den tidligere Sektor Rødovre/Hvidovre. Der er 116 frivillige.

<1995
Albertslund Kommune er tilknyttet Civilforsvaret for Storkøbenhavn sammen med Høje-Taastrup og Ishøj kommuner, under navnet civilforsvarssektor Taastrup.

1974
Civilforsvarsforbundet i Hvidovre ser dagens lys. John Ruus vælges som kredsleder og bliver på posten indtil 1988. Grethe Hebsgaard bliver DKB Kredsleder.