Trafikregulering

Vi løser mange forskellige “politimæssige” opgaver, så som trafikregulering, bevogtning og lignende.

Flere af vores frivillige har været medlemmer af Ordenskorpset under Nordsjællands Politi, ligesom vi også selv uddanner vores frivillige i færdselsregulering. Derudover har vi også frivillige der har Politihjemmeværnets uddannelse i færdselsregulering og Taktisk Leder.

Alle opgaver løses i henhold til “Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen“. Bemærk at det er rekvirentens ansvar at søge politiet om tilladelse – kontakt os derfor i god tid, hvis du har et arrangement der kræver trafikregulering.

Opgaver:

  • Trafik Stewards ved BIF hjemmekampe
  • Albertslund: Parkeringsanvisning til Børnefestugen
  • Albertslund: Afspærring ved Alot Ønskeløbet
  • Albertslund: Parkeringsanvisning ved åbningen af Kvickly
  • Crowd control ved Hubertusjagten
  • Færdselsregulering ved cykelløb
  • Færdselsregulering ved events, som f.eks “Xtreme Mandehørn”
  • Bevogtning af stemmeurner
  • Færdselsregulering ved færgen i Helsingør på travle dage
Jeannette på vagt for ordenskorpset - Ordenskorpset låner ofte køretøjer af politiet
På vagt for ordenskorpset – Ordenskorpset låner ofte køretøjer af politiet