Opgaver

Vi løser næsten en hvilken som helst opgave vi får stillet, så længe den har et beredskabsmæssigt islæt. Vi er ikke blege for at tage imod opgaver, der ligger lidt uden for vores normale område, vi tager det bare som en oplevelse at prøve noget nyt.

Her er blot nogle af de opgaver vi har løst igennem årene:

 • Førstehjælpsvagt til børnefestugen
 • Parkeringsvagt til børnefestugen
 • Hverve- og informationsstand til Foreningernes Dag
 • Trafikregulering ved hjemmekampe på Brøndby Stadion
 • Opstilling og drift af humanitære støttecentre, for Albertslund Kommune
 • Bemanding af Albertslund kommunes KrisestyringsCenter (KC)
 • Udstilling på Totalforsvarets Dag
 • Førstehjælp og hvervestand på Grøn Dag
 • Førstehjælpsvagt til 6 dagesløbet i Ballerup Super Arena
 • Pumpning af vand i tilfælde af oversvømmelse i kommunes lokaler
 • Førstehjælps- og brandvagt på diverse kræmmermarkeder
 • Undervisning i sikker omgang med fyrværkeri for 5. klasseelever i kommunen
 • Førstehjælpsvagt på Birkelundgård
 • Brandvagt til Sankt Hans
 • Forebyggelsesuddannelse for kommunes borgere
 • Æresvagter til Beredskabsforbundets Fanekommando
 • Færdselsopgaver for Politiets Beredskabsordenskorps
 • Pakning af katastrofeudstyr for Beredskabsforbundet
 • Og meget, meget mere …..

Nogle af vores opgaver er også lidt mere utraditionelle, men hvis vi får tilbudt en opgave, så siger vi næsten aldrig nej. Vi hjælper også ofte de andre kredse fra Beredskabsforbundet, hvis de mangler mandskab til store opgaver, som f.eks 6 dagesløbet i Ballerup. Et andet godt eksempel er da vi med få timers varsel, drog 2 mand til Billund for at hjælpe med at undervise.